Spring over hovedmenu

Rådets indsatser

Rådet følger kontinuerligt udviklingen inden for arbejdsmiljøet og rådgiver beskæftigelsesministeren, ligesom det inspirerer og påvirker det resterende danske arbejdsmiljøsystem. Arbejdsmiljørådets mål er at udvikle den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden. Derfor drøfter Arbejdsmiljørådet på eget initiativ vigtige spørgsmål og igangsætter aktiviteter for et bedre arbejdsmiljøet - både på kort og langt sigt.

§ 66-redegørelse til ministeren

Arbejdsmiljørådet sender én gang årligt en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere § 66-redegørelsen

§ 16-indstilling til ministeren

Arbejdsmiljørådet sender hvert år en § 16-indstilling til beskæftigelsesministeren om, hvordan midlerne til den samlede arbejdsmiljøindsats skal fordeles.

 

Læs mere om § 16-indstillingen

Mål for arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har i samarbejde med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø lavet konkrete og brancherettede mål for at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om brancherettede mål
Person på truck i lagerhal

Arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet bidrager med initiativer, der kan styrke den forebyggende indsats på arbejdspladserne og reducere de alvorlige arbejdsulykker.

Læs mere om arbejdsulykker
Arbejdsmiljørådet har igennem en række initiativer fokus på kemi i arbejdsmiljøet.

Kemi i arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådet har igennem en række initiativer fokus på kemi i arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om kemi