6
feb

Politisk opbakning til Arbejdsmiljørådets udtalelse vedr. chrom 6

Et bredt politisk flertal har tilsluttet sig Arbejdsmiljørådet udtalelse vedr. chrom 6, hvor Arbejdsmiljørådet foreslår, at grænseværdien for chrom 6 sænkes til det laveste niveau i EU.
Efter fire år er målet, at grænseværdien sænkes yderligere til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig at være tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt, eller hvis det viser sig muligt at sænke værdien yderligere.

Herudover har parterne foreslået en række supplerende indsatser, der skal være med til at sikre beskyttelsen af de ansatte. Se udtalelsen her.

30
jan

Nyt rejsehold skal nedbringe sygefraværet i det offentlige

Fra i dag kan alle landets offentlige arbejdspladser få hjælp til at knække sygefraværskurven. Beskæftigelsesministeriet har oprettet et rejsehold, der står klar til at rykke ud til arbejdspladser, som ønsker hjælp til at nedbringe deres sygefravær som følge af arbejdsmiljøet i deres hverdag.

Du kan læse mere om rejseholdet på sygefravær.dk

16
jan

Arbejdsmiljø på DM i Skills 2020 i Bella Centret

Ved DM i Skills 2020 inviterer Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø de unge til en snak om arbejdsmiljø over et glas sodavand i ARBEJDSMILJØBAREN. Mange unge kommer forbi og får nogle spørgsmål om arbejdsmiljø. Og der er også stor iver for at dele deres arbejdsmiljøerfaringer fra deres fritidsjob eller deres erhvervsuddannelse.

6
jan

I kan stadig nå at indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2020!

Har I skabt arbejdsmiljøresultater, som kan inspirere andre? Så er det nu, at I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2019. Fristen for at indstille sig er den 14. januar 2020.

Læs mere her: www.arbejdsmiljøprisen.dk

19
dec

Arbejdsmiljørådet ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Arbejdsmiljørådet siger tak for samarbejdet i 2019. For Arbejdsmiljørådet vil 2020 byde på både velkendte opgaver, men også nye og spændende opgaver.

Vi glæder os til et begivenhedsrigt år, hvor vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om at udvikle rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

27
nov

Årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet afgiver hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

Læs redegørelsen for 2019 her

23
okt

Temamøder om seksuel chikane

Som led i kampagnen ”Hvor går grænsen?” afholder Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet to temamøder.

På mødet vil eksperter præsentere den nyeste viden, og ledere fra virksomheder fortæller, hvordan de arbejder med forebyggelse af seksuel chikane i deres virksomheder.

Læs mere og tilmeld dig:
Kolding den 27. november 2019 kl. 12.00-15:30

København den 9. december 2019 kl. 12.00-15.30

22
okt

Nyt undervisningsmateriale om unges arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet undervisningsmateriale om arbejdsmiljøet, der er målrettet unge på gymnasier.

Find materialet her

21
okt

Indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen 2020

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater? Og kan andre arbejdspladser lære af jeres tilgang til arbejdsmiljø? Så er det nu, at I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2020.

16
sep

Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. Tag snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Dialog er vejen frem, hvis vi skal seksuel chikane, grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs.

Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om kampagnen mod seksuel chikane på www.hergaargraensen.dk

10
sep

Beskæftigelsesministerens svar på § 16-indstilling om fordeling af partsmidlerne i 2020

Arbejdsmiljørådet har modtaget beskæftigelsesministerens svar på § 16-indstillingen om forslag til mål og prioritering af det samlede årlige partsmidler for 2020.

Ministeren tilslutter sig Arbejdsmiljørådets indstilling og kvitterer samtidig for Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2018.

Du kan læse brevet her

22
aug

Besøg ArbejdsmiljøTeltet på årets Ungdommens Folkemøde

For første gang deltager Arbejdsmiljørådet sammen med en række BFA’erne på Ungdommens Folkemøde i ArbejdsmiljøTeltet den 5.-6. september i Valbyparken.

I ArbejdsmiljøTeltet sætter vi fokus på unges arbejdsmiljø. Så kom og bliv klogere på, hvad arbejdsmiljø er, og hvad du skal være opmærksom på i et fritidsjob, eller når du får dit første job.

Læs mere om ArbejdsmiljøTeltet her

16
aug

Sådan får I styr på kemien

Kom til temadag tirsdag den 1. oktober i Odense og bliv klogere på, hvordan man forebygger håndeksem, hvis man udfører vådt arbejde og/ eller bruger handsker til dagligt.

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil give ny viden, konkrete værktøjer og inspiration, som du kan tage med hjem til din arbejdsplads. I vil også kunne høre om de nyeste regler på kemiområdet.

Læs mere her

8
aug

Robotter, digitalisering og velfærdsteknologi

Vi indbyder til tre dialogkonferencer om fremtidens arbejdsmiljø.

Som deltager, bliver du inddraget i diskussioner og dilemmaer om, hvordan du bedst kan forberede dig på de nye teknologier, de udfordringer, der kan komme, og udnytte de potentialer, der er til at nedbringe belastninger og skabe et udviklende arbejde.

Bag arrangementerne er BFA Velfærd og Offentlig Administration, BFA Industri  og Arbejdsmiljørådet.

Læs mere om dialogkonferencen her og tilmeld dig her

13
jun

Besøg os i Arbejdsmiljø Loungen på Folkemødet!

Årets Folkemøde på Bornholm er i fuld gang, og i år er Arbejdsmiljørådet vært for fire spændende arrangementer i Arbejdsmiljø Loungen.

Kom og bliv klogere på arbejdsmiljøet - del dine erfaringer, få nye kontakter og deltag i vigtige debatter om arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om programmet og arrangementerne i Arbejdsmiljø Loungen på www.arbejdsmiljoloungen.dk  

25
apr

Ny politisk aftale om arbejdsmiljøindsatsen

Der er nu indgået en aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Der er tale om en bred politisk aftale, som alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten bakker op om.

Se den fulde aftaletekst her.

11
apr

Arbejdsmiljøprisen 2019 - se filmen fra dagen

Oplev vindernes reaktioner og hør, hvordan de håber at inspirere andre arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for det gode arbejdsmiljø.

Hør også hvorfor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen synes, at virksomheder med godt arbejdsmiljø bør hyldes.

Se den korte film fra temadagen her.

8
apr

Her er vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2019

Fire danske arbejdspladser har skabt et særligt godt arbejdsmiljø.

- Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital
- Lemvigh-Müller A/S
- Odense Kommune Dagtilbud
- Adserballe & Knudsen A/S

De fire arbejdspladser løb med Arbejdsmiljøprisen 2019 og blev hyldet på Arbejdsmiljørådets temadag den 8. april 2019 om Unge og nyansattes arbejdsmiljø i DGI-byen.

Læs meget mere her

3
apr

Se film om 12 gode arbejdsmiljøindsatser

Nu kan du se 12 korte og inspirerende video-præsentationer om det gode arbejdsmiljø på de arbejdspladser, som er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2019 afsløres mandag den 8. april 2019.

 

28
mar

Sådan ønsker Arbejdsmiljørådet partsmidlerne fordelt i 2020

Arbejdsmiljørådet har netop sendt sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren, om hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2020 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2018.

Se Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren her og Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2018 her

11
mar

De 12 nominerede arbejdspladser til Arbejdsmiljøprisen 2019

Nu er navnene på de 12 arbejdspladser, der er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019, blevet afsløret.

Læs om de 12 nominerede her.

De fire vindere kåres mandag den 8. april 2019 ved en temadag om unge og nyansattes arbejdsmiljø i DGI-byen i København.

 

6
mar

Ny rapport om unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet arbejder på en ny strategi for rådets fremadrettede indsats vedrørende unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

I den forbindelse har NFA udarbejdet en kortlægning om unges arbejdsmiljø, der samler aktuel og relevant viden om unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø i aldersgruppen 18-29 år.

Du kan læse rapporten her

20
feb

Temadag: Unge og nyansattes arbejdsmiljø og uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2019

Mød bl.a. beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Alexandra Krautwald, Christian Harpelund og Christine Feldthaus.

Og vær med til at fejre de 12 arbejdspladser, der har gjort noget særligt for arbejdsmiljøet og er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Det hele sker mandag den 8. april 2019 i DGI-Byen i København.

Læs mere og tilmeld dig her

28
jan

Beskæftigelsesministeren har udpeget nyt Arbejdsmiljøråd

I henhold til arbejdsmiljølovens § 67, stk. 2 skal beskæftigelsesministen udpege medlemmer og stedfortrædere i Arbejdsmiljørådet for fire år ad gangen.

Beskæftigelsesministeren har udpeget et nyt Arbejdsmiljøråd for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2022.

Sammensætningen af det nye Arbejdsmiljøråd kan ses her.

18
jan

Arbejdsmiljøprisen 2019 - I kan nå det endnu

Fristen for at indstille sin arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen 2019 er blevet forlænget til den 13. februar 2019.

Så har skabt arbejdsmiljøresultater, som kan inspirere andre? Så er det nu, at I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Læs mere her: www.arbejdsmiljøprisen.dk

 

1
jan

Strategi og handlingsplan 2019

I dag træder Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan for 2019 i kraft. Her fremgår de konkrete aktiviteter, som Arbejdsmiljørådet har planlagt at gennemføre i 2019 for at udmønte rådets fem strategiske målsætninger.

 

17
dec

Årlig redegørelse til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet afgiver hvert år en redegørelse til beskæftigelsesministeren om udviklingen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet og om de forbedringer, som rådet finder ønskelige.

Rådet har nu sendt sin redegørelse for 2018.

Redegørelsen kan læses her.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk