Spring over hovedmenu

Sundhedsfremme

Arbejdsmiljørådet arbejder for at sundhed og arbejdsmiljø skal sammentænkes på de danske arbejdspladser. Virksomhederne skal i deres arbejdsmiljøarbejde have fokus på, om medarbejderne fysisk og mentalt er klædt på til at løse deres konkrete arbejdsopgaver.

Det handler om at forebygge nedslidning, undgå ulykker, styrke trivslen og øge fastholdelsen på arbejdspladsen. Når arbejdspladser tænker sundhedsfremme og arbejdsmiljø sammen, integreres indsatsen i arbejdets organisering, medarbejdernes hverdag og ledelsens prioritering. Dermed er sundhedsfremme på arbejdspladsen den kombinerede effekt af arbejdsgiverens, medarbejdernes og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning.

Sund i et godt arbejdsmiljø - inspirationskatalog

Inspirationskatalog

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet et inspirationskatalog for at sætte integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø på dagsordenen.

Kataloget bygger på erfaringerne fra en række forskellige arbejdspladser i hele landet og skal give andre arbejdspladser mulighed for at skabe sin egen indsats.

 

Læs inspirationskataloget her