Spring over hovedmenu

Coronavirus og arbejdsmiljø

Coronavirus og arbejdsmiljø

Vi befinder os i en tid, som på flere punkter er anderledes, end vi er vant til. De danske arbejdspladser skal finde nye løsninger på situationer, som er helt nye og uvante. Nedenfor kan du læse de forskellige materialer og vejledninger, der er udarbejdet om coronavirus og arbejdsmiljø.

Forebyg coronasmitte i din branche

Arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne har bl.a. udarbejdet vejledende retningslinjer til forskellige brancher.

Find information om COVID-19 test for indrejsende arbejdskraft her

Find branchespecifikt informationsmaterialerne her

Find informationsmaterialer om særlige corona-udfordringer på tværs af brancher her

 

Brancherettet materiale hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø

BFA Velfærd og Offentlig administration

BFA Industri

BFA Bygge og Anlæg

 

BFA Handel, Finans og Kontor

Finans

Kontor

 

BFA5

Transport og engros

Service og turisme

Jord til bord

Inddrag medarbejdere i at forebygge coronasmitte

Arbejdstilsynet har udarbejdet informationsmateriale, der giver arbejdspladserne gode råd om, hvordan de kan inddrage medarbejderne i arbejdet med at forebygge coronasmitte og øvrige arbejdsmiljøproblemer, der opstår som følge af corona-situationen.

Det er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver at forebygge og håndtere coronasmitte og andre coronarelaterede arbejdsmiljøproblemstillinger. Derfor skal arbejdsgiveren inddrage medarbejderne i arbejdet med at forebygge smitterisikoen ved corona – og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation (AMO/MED/SU), skal denne inddrages.

Læs informationsmaterialet her