Fremadrettet indsats vedrørende unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet arbejder på en ny strategi for rådets fremadrettede indsats vedrørende unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø. For at kunne stå på et fælles videngrundlag har Arbejdsmiljørådet bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at udarbejde en kortlægning af unges arbejdsmiljø, der samler aktuel og relevant viden om unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø primært for aldersgruppen 18-29 år.

NFA har netop offentliggjort kortlægningen ”Unges arbejdsmiljø og helbred”, der indeholder en status med fakta om, hvordan de unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø ser ud, og giver et overblik over viden om forebyggelse i forhold til unges arbejdsmiljø. Desuden indgår NFA’s forslag til en række initiativer, der er relevante for at opnå reelle resultater af forebyggende arbejdsmiljøindsatser målrettet unge.
Se kortlægningen her

Med udgangspunkt i kortlægningen holder Arbejdsmiljørådet den 26. marts 2019 en temadrøftelse, hvor rådet skal drøfte strategiske målsætninger og konkrete initiativer for rådets fremadrettede indsats vedrørende unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø.  

God modtagekultur

På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte har rådet taget tre budskaber til sig som overordnede principper, som bør være indeholdt i en god modtagekultur på arbejdspladsen.

Det handler om at se på de unge og nyansattes risiko i arbejdet, at være opmærksom på unge og nyansattes forskellighed og at inddrage flere elementer i den forebyggende indsats.

De tre principper

Unge og nyansattes risiko i arbejdet
For at forebygge arbejdsskader hos unge og nyansatte er det afgørende at se på risikoen i de arbejdsopgaver, de varetager og hvilke arbejdsvilkår, de arbejder under.

Forskelligheden af unge og nyansatte
Unge og nyansatte er en meget differentieret gruppe og det har betydning for at forebygge risici. Unge på samme alder kan have meget forskellige forudsætninger for og forventninger til arbejdet og risiko i arbejdet. I stedet for at fokusere på alder, kan det derfor være godt at skelne mellem kategorier som faglærte, elever og lærlinge, ungarbejdere, studerende samt personer med afbrudte uddannelsesforløb.

På samme måde kan anciennitet ikke i sig selv angive de nyansattes forudsætninger eller risiko. For at skelne mellem de nyansatte kan der i stedet tages udgangspunkt i, om den nyansatte kommer fra job i samme branche, job i en anden branche eller kommer fra en periode som arbejdsløs.

Elementer i den forebyggende indsats
Den forebyggende indsats omkring risiko i arbejdet vil have en større effekt, hvis alle forhold omkring arbejdets og arbejdspladsens karakteristika, typen af arbejdsopgaver, de unge og nyansattes forskellighed samt arbejdets organisering inddrages.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk