Unge og nyansatte

Arbejdsmiljørådet har igennem en lang årrække haft børns, unges og nyansattes arbejdsmiljø på dagsordenen. Indsatsen  skal være vedvarende, fordi der hele tiden kommer nye børn og unge i arbejde. Samtidig skal de yngre generationer være længe på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt, at de får et godt fundament for deres arbejdsliv.

Hvert år udarbejder Arbejdsmiljørådet en årlig status om børn og unges arbejdsmiljø med overblik over, hvor der fremadrettet kan være behov for at anbefale indsatser og initativer.

Læs den årlige status fra 2016-2017 her

God modtagekultur

På baggrund af arbejdet i Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte har rådet taget tre budskaber til sig som overordnede principper, som bør være indeholdt i en god modtagekultur på arbejdspladsen.

Det handler om at se på de unge og nyansattes risiko i arbejdet, at være opmærksom på unge og nyansattes forskellighed og at inddrage flere elementer i den forebyggende indsats.

De tre principper

Unge og nyansattes risiko i arbejdet
For at forebygge arbejdsskader hos unge og nyansatte er det afgørende at se på risikoen i de arbejdsopgaver, de varetager og hvilke arbejdsvilkår, de arbejder under.

Forskelligheden af unge og nyansatte
Unge og nyansatte er en meget differentieret gruppe og det har betydning for at forebygge risici. Unge på samme alder kan have meget forskellige forudsætninger for og forventninger til arbejdet og risiko i arbejdet. I stedet for at fokusere på alder, kan det derfor være godt at skelne mellem kategorier som faglærte, elever og lærlinge, ungarbejdere, studerende samt personer med afbrudte uddannelsesforløb.

På samme måde kan anciennitet ikke i sig selv angive de nyansattes forudsætninger eller risiko. For at skelne mellem de nyansatte kan der i stedet tages udgangspunkt i, om den nyansatte kommer fra job i samme branche, job i en anden branche eller kommer fra en periode som arbejdsløs.

Elementer i den forebyggende indsats
Den forebyggende indsats omkring risiko i arbejdet vil have en større effekt, hvis alle forhold omkring arbejdets og arbejdspladsens karakteristika, typen af arbejdsopgaver, de unge og nyansattes forskellighed samt arbejdets organisering inddrages.

Mere om unge og nyansatte

Mere om unge og nyansatte

Hos Videncenter for Arbejdsmiljø kan du hente mere viden om unge, nyansatte og arbejdsmiljø. Her kan du også finde fem gode råd til, hvordan du kan være med til at give unge og nyansatte en god start på arbejdsmarkedet.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk