Arbejdsmiljørådets strategiske målsætninger for unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har den 26. marts 2019 drøftet og besluttet de strategiske målsætninger og pejlemærker for den fremadrettede indsats vedrørende unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Nedenfor kan du se de strategiske målsætninger.

Strategiske målsætninger

I. Kontinuerligt fokus
Det er væsentligt, at der kontinuerligt fokuseres på unges arbejdsmiljø indenfor de nuværende prioriterede områder: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger og Psykisk arbejdsmiljø samt Kemisk arbejdsmiljø.

II. Arbejdspladsen som arena
Arbejdspladsen er en vigtig arena, hvor modtagekultur og arbejdspladskultur har betydning for forbedring af unges arbejdsmiljø. Derfor er der behov for indsatser, der understøtter dette. 

III. Tidlig forebyggelse
Det er vigtigt, at der tænkes i tidlig forebyggelse ved, at læring om arbejdsmiljø indgår på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.  

Du kan hente de samlede strategiske målsætninger og pejlemærker her

Kortlægning

Arbejdsmiljørådet bad i maj 2018 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at udarbejde en kortlægning af unges arbejdsmiljø, der samler aktuel og relevant viden om unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø primært for aldersgruppen 18-29 år.

Kortlægningen ”Unges arbejdsmiljø og helbred” indeholder en status med fakta om, hvordan de unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø ser ud, og giver et overblik over viden om forebyggelse i forhold til unges arbejdsmiljø. Desuden indgår NFA’s forslag til en række initiativer, der er relevante for at opnå reelle resultater af forebyggende arbejdsmiljøindsatser målrettet unge.
Se kortlægningen her

Andre initiativer om unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører om fælles tværgående aktiviteter med fokus på unges arbejdsmiljø.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk