Arbejdsulykker

Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede skal være reduceret med 25 % i 2020. Det fremgår af den fælles politiske strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 - en strategi som Arbejdsmiljørådet bakker op omkring.

Derfor arbejder Arbejdsmiljørådet for at bidrage med initiativer, der kan styrke den forebyggende indsats på arbejdspladserne og til en reduktion af de alvorlige arbejdsulykker.
 

Gør det nu - anmeld arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet opfordrer arbejdspladserne til at have fokus på, at arbejdsulykker bliver anmeldt. I perioden marts - september 2018 samarbejder Arbejdsmiljørådet med Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om informationskampagnen Gør det nu - anmeld arbejdsulykker, som sætter fokus på anmeldese af arbejdsulykker.

Se kampagnens animationsfilm om myter om arbejdsulykker eller filmen om anmeldereglerne.

En korrekt anmeldelse af arbejdsulykker er vigtig i forhold til den forebyggende indsats på arbejdspladsniveau såvel som på branche- og nationalt niveau, da det er afgørende, at der eksisterer et retvisende billede af karakteren og omfanget af arbejdsulykkerne og udviklingen i ulykker.

Et fuldstændigt videngrundlag om anmeldepligtige arbejdsulykker udgør dokumentationsgrundlaget for en prioritering af myndighedsindsatsen, branchernes arbejdsmiljøindsats og virksomhedernes egenindsats.

Arbejdsmiljørådets rapport om arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådets rapport om arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet udgav i maj 2016 en rapport om arbejdsulykker og forebyggelse. Rapporten sætter gennem fem forskellige artikler fokus på forskellige aspekter og problematikker vedrørende arbejdsulykker og deres forebyggelse.

Artiklerne spænder bredt fra forskning i forebyggelsesstrategier til interviews med arbejdsmiljøpraktikere om deres erfaringer og refleksioner.

Find artiklerne enkeltvis herunder:

Læs hele rapporten om arbejdsulykker og forebyggelse her
Digital anmeldelse af arbejdsulykker

Digital anmeldelse af arbejdsulykker

Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal efter arbejdsmiljøloven anmeldes af arbejdsgiveren.

Arbejdsulykker anmeldes digitalt til Arbejdstilsynet via EASY.

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdsulykker som i øvrigt kan medføre, at den tilskadekomne har krav på erstatning efter arbejdsskadeloven anmeldes til arbejdsskadesystemet via EASY.

Manglende anmeldelser

Undersøgelser viser imidlertid, at en væsentlig del af de anmeldepligtige arbejdsulykker ikke anmeldes.

Denne underanmeldelse varierer med blandt andet branche, køn og tilskadekomnes alder. Arbejdsmiljørådet ønsker derfor at arbejde for, at alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt i EASY.

 

Fokus på information

Det er Arbejdsmiljørådets opfattelse, at den manglende anmeldelse ofte skyldes manglende viden om, at der har fundet en anmeldepligtig arbejdsulykke sted, og/eller at det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykken.

Arbejdsmiljørådets opfordrer arbejdsmiljøaktørerne til at sætte fokus på information om reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker.

Arbejdsmiljørådet opfordrer ligeledes til, at arbejdsmiljøorganisationerne som et led i det forebyggende arbejde har fokus på, at arbejdsulykker bliver anmeldt. Tilsvarende er gældende for virksomheder med under 10 ansatte, som ikke har en arbejdsmiljøorganisation.

En dødsulykke sker – hvem har ansvaret? - Se kortfilmen ”Skyldig?”

Kortfilmen ”Skyldig?” handler om Henrik, som er en vellidt leder og har et fint samarbejde med både arbejdspladsens direktør og arbejdsmiljørepræsentant.

En dødsulykke sker og rejser spørgsmålet om ansvaret for sikkerheden, som er Henriks. Men er han skyldig?

Filmen er produceret for Arbejdsmiljørådet og er skrevet og instrueret af Morten Køhlert. Medvirkende i filmen er bl.a. skuespillerne Søren Sætter-Lassen, Sarah Boberg og Trine Pallesen.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk