Spring over hovedmenu

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden.

Pjecen indeholder inspiration til arbejdet med at forebygge og har bl.a. følgende anbefalinger:

  • Seksuel chikane er uacceptabel
  • Hav klare retningslinjer
  • Brug dialogen som værktøj
  • Det skal være okay at sige fra
  • Klarlæg roller og ansvar
  • Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane
Forsiden på pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane

Hent pjecen med de 10 anbefalinger

I pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” finder du 10 anbefalinger.

Hent pjecen her

Forebyg seksuel chikane

Hvor går grænsen? Beskyt din arbejdsplads og dit job mod seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane.

Seksuel chikane skal tages alvorligt på alle arbejdspladser. Dialog er vejen frem, hvis vi skal seksuel chikane, grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Tag derfor snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Som led i kampagnen er der produceret en film og udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.