Aktuelle nyheder

14
jun

Folkemødet går i gang: Kom forbi Arbejdsmiljø Loungen

Årets Folkemøde på Bornholm er i fuld gang, og igen i år er Arbejdsmiljørådet vært for tre spændende arrangementer i Arbejdsmiljø Loungen.

Kom og bliv klogere på arbejdsmiljøet - del dine erfaringer, få nye kontakter og deltag i vigtige debatter om arbejdsmiljø.

Læs mere om Arbejdsmiljørådets tre arrangementer her og om de øvrige arrangementer i Arbejdsmiljø Loungen her

4
jun

Kampagnen fortsætter: Gør det nu - anmeld arbejdsulykker

Se hvordan man hos entreprenørvirksomheden HHM og plejecentret Strandcentret sikrer, at arbejdsulykker bliver anmeldt.

Og det er ikke svært at anmelde arbejdsulykker - se den nye instruktionsvideo til EASY.

Kampagnen 'Gør det nu - anmeld arbejdsulykker' er et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om Arbejdsmiljørådets fokus på arbejdsulykker.

 

1
jun

Arbejdsmiljørådet får ny formand

Efter seks år på posten som formand for Arbejdsmiljørådet har Lisbeth Lollike valgt at stoppe som formand for at få mere tid til familien.

Som ny formand har beskæftigelsesministeren udpeget Cristina Lage, der bl.a. er bestyrelsesformand for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Cristina Lage tiltræder formandsposten den 22. august 2018.

Du kan læse mere i pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeren her.

9
maj

Møde med beskæftigelsesministeren

I dag mødtes Arbejdsmiljørådet med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Mødet var en god anledning til at sætte fokus på partssystemet som en afgørende del af den samlede arbejdsmiljøindsats. Desuden fremhævede Arbejdsmiljørådet en række andre temaer, som optager rådet, bl.a. unges arbejdsmiljø samt ny teknologi og fremtidens arbejdsmarked.

11
apr

Her vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018

Disse 4 danske arbejdspladser har skabt et særligt godt arbejdsmiljø.

- Gardit
- Præhospitalt Center i Region Sjælland
- Dansk Supermarked Nonfood Lager
- Børnecenter Solbo i Silkeborg Kommune

De 4 arbejdspladser løb med Arbejdsmiljøprisen 2018 og blev hyldet på Arbejdsmiljørådets temadag den 11. april 2018 om arbejdsmiljø, forandringer og ny teknologi på Axelborg.

Læs meget mere her

9
apr

Sådan ønsker Arbejdsmiljørådet partsmidlerne fordelt i 2019

Arbejdsmiljørådet har netop sendt sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren, om hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2019 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2017.

Se Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren her og Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2017 her.

21
mar

De 12 nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2018

Nu afsløres navnene på de 12 arbejdspladser, der er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018. De fire vindere kåres onsdag den 11. april 2018 ved en temadag om arbejdsmiljø, forandringer og ny teknologi på Axelborg i København.

Læs om de 12 nominerede her.

1
mar

Kampagne kick-off: Gør det nu - anmeld arbejdsulykker

Omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark bliver ikke anmeldt. Derfor sætter en ny kampagne - Gør det nu - anmeld arbejdsulykker - fokus på anmeldelse af arbejdsulykker.

Kampagnen er et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs pressemeddelelse fra Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet her.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes? Se kampagnefilmen her.

21
feb

Hvem vinder Arbejdsmiljøprisen 2018?

Få masser af inspiration til godt arbejdsmiljø. Kom til en temadag, der sætter fokus på forandringer og ny teknologi. Og vær samtidig med når de fire vindere af Arbejdsmiljøprisen 2018 kåres. Det hele sker onsdag den 11. april 2018 i København.

Læs mere her

19
jan

Unge flokkes i Arbejdsmiljøbaren

Mens der dystes om at vinde DM i Skills 2018, summer Herning Messecenter af interesserede skoleelever og erhvervsskoleelever, der er friske på at svare på arbejdsmiljøspørgsmål og drikke sodavand i Arbejdsmiljøbaren.

Det er Arbejdsmiljørådet, branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø, der har denne fælles stand ved DM i Skills.

17
jan

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter forskning i epoxy

Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 3,4 millioner til forskningsprojektet ”Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering”. Dette ligger i tråd med Arbejdsmiljørådets anbefaling, at der netop i regi af Arbejdsmiljøforskningsfonden bliver udbudt projekter om epoxy og isocyanater, der er nytænkende i forhold til en effektiv forebyggelse.

Beslutningen sker efter indstilling fra fondens faglige bedømmelsesudvalg, der består af arbejdsmiljøforskere og fondens strategiske udvalg med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Læs eventuelt mere her

18
dec

Opslag fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljørådet har tidligere på året videregivet forslag om en litteraturgennemgang om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Med en litteraturgennemgang ønsker rådet at understøtte, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats bidrager til den samlede beskæftigelsesindsats.

Forslaget er blevet godkendt i Arbejdsmiljøforskningsfonden, og i midten af december er udbuddet af opgaven blevet offentliggjort. Det forventes, at udredningen er afsluttet medio 2019, hvorefter resultaterne vil blive præsenteret for Arbejdsmiljørådet.

Læs mere her 

15
dec

Anbefalinger til ny certificeringsuddannelse om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget er kommet med 12 anbefalinger til, hvordan en certificeringsuddannelse om psykisk arbejdsmiljø skal se ud.

Anbefalingerne, som er godkendt af Arbejdsmiljørådet og sendt til beskæftigelsesministeren, er en del af initiativerne for at styrke arbejdsmiljøcertificering.

Læs anbefalingerne her

23
nov

Vind Arbejdsmiljøprisen 2018

Har du og din arbejdsplads iværksat gode arbejdsmiljøindsatser?

Hold dig ikke tilbage, indstil din arbejdsplads i en af de fire kategorier og vær med til at inspirere andre:

Arbejdsulykker
Psykisk arbejdsmiljø
Muskel-og skeletpåvirkninger
Forandringer og ny teknologi

Onsdag den 11. april 2018 uddeler vi Arbejdsmiljøprisen til fire danske arbejdspladser.

Læs mere og indstil din arbejdsplads på  www.arbejdsmiljøprisen.dk

6
nov

AMO-området skal styrkes

Arbejdsmiljørådet har stillet forslag til Arbejdstilsynet om ændringer i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed – også kaldet AMO-bekendtgørelsen.

Baggrunden er, at rådet ønsker at styrke og effektivisere området, idet et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser er et afgørende element i arbejdsmiljøindsatsen på det danske arbejdsmarked. Derfor ønsker Arbejdsmiljørådet, at initiativer, der vedrører AMO, i højere grad tænkes sammen med og behandles i tæt sammenhæng med relevante arbejdsmiljøfaglige problemstillinger. De konkrete forslag til ændringer berører alene den del af AMO-arbejdet, der indtil videre er foregået i Det Centrale AMO-udvalg, der er et udvalg under Arbejdsmiljørådet.

I praksis betyder forslaget en fordeling af opgaverne på området, hvor AMO-opgaver af politisk karakter behandles i Arbejdsmiljørådet, mens opgaver af virksomhedsrettet karakter behandles i andre relevante fora under rådet – eksempelvis Dialogforum, hvor branchefællesskaberne er repræsenteret. En konsekvens af den foreslåede bekendtgørelsesændring er, at Det Centrale AMO-udvalg nedlægges.

10
okt

World Mental Health Day

Den 10. oktober 2017 er det World Mental Health Day.

Som annonceret i vores seneste nyhedsbrev har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig partnerskabet "Sammen om mental sundhed".

"9 ud af 10 mener, man som kollega bør blande sig, hvis man oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen".

Få fem gode råd til, hvordan du gør, i partnerskabets nye videofilm.

13
sep

Dato for overrækkelse af Arbejdsmiljøprisen 2018

Onsdag den 11. april 2018 overrækkes Arbejdsmiljøprisen i København. Udover prisuddelingen vil dagen byde på spændende oplægsholdere. Du vil gå hjem med viden, indsigt og inspiration til, hvordan du fastholder og udvikler et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads!

I efteråret går startskuddet til at nominere din virksomhed til ArbejdsmiljøPrisen i en af de fire kategorier: Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Muskel- og skeletpåvirkninger og Forandringer og ny teknologi.

Du kan løbende finde information om kriterier for nominering, deadlines, program og tilmelding på www.arbejdsmiljøprisen.dk

1
sep

Sæt spot på arbejdsmiljø med ny kampagne

Hvad er reglerne for arbejdsmiljø-organisationen, og hvordan bliver arbejdsmiljø-arbejdet bedst integreret i virksomheden?
Det sætter en ny kampagne, som Arbejdsmiljørådet har lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet spot på.

Læs mere her

 

15
jun

Nu går starten til årets Folkemøde

Om få timer starter årets Folkemøde på Bornholm, og igen i år står Arbejdsmiljørådet for nogle spændende arrangementer i ArbejdsmiljøLoungen.

Kom og bliv klogere på arbejdsmiljøet - få nye kontakter, mød kollegaer og oplev og deltag i gode debatter om arbejdsmiljø.

Læs mere om Arbejdsmiljørådets program og Arbejdsmiljørådets deltagelse på Folkemødet her

10
maj

Arbejdsmiljørådet møder beskæftigelsesministeren

I dag mødte Arbejdsmiljørådet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Mødet var en god anledning til at præsentere Arbejdsmiljørådets overvejelser om arbejdet i det kommende ekspertudvalg vedrørende arbejdsmiljøindsatsen og kvittere for ministerens tilsagn om at inddrage Arbejdsmiljørådet i arbejdet.

Desuden var der lejlighed til at høre ministerens synspunkter i forhold til aktuelle emner på arbejdsmiljøområdet. 

9
feb

Arbejdsmiljøcertificering styrkes med nyt udvalg

Et nyt arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet får nu til opgave, at overvåge og bidrage til udviklingen af den anerkendte arbejdsmiljøcertificering.

I 2017 får Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget en særlig opgave med at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal beskrive krav og indhold af en certificeringsuddannelse om psykisk arbejdsmiljø.

Læs kommissorium for Arbejdsmiljøcertificeringsudvalget.

1
jan

Ændring af lov om arbejdsmiljø

I dag den 1. januar 2017 træder en række ændringer af Arbejdsmiljøloven i kraft.

Det betyder bl.a., at der indføres en ny struktur for partssystemet, og at de 11 Branchearbejdsmiljøråd erstattes af fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø. 

Desuden etableres 'Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling' med repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet og de nye branchefællesskaber. 

22
nov

Arbejdsmiljørådet får politisk opbakning til otte nye forslag til styrkelse af kronesmileyordningen

Arbejdsmiljørådet sendte i oktober 2016 otte forslag til Arbejdstilsynet, der skal styrke arbejdsmiljøcertificeringsordningen.
Forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen har den 21. november 2016 indgået en politisk aftale, der bakker op om Arbejdsmiljørådets forslag.
Det er Arbejdsmiljørådets vurdering, at initiativerne samlet vil bidrage til at styrke kvaliteten af certificeringsorganernes certificering og auditering af virksomhederne og dermed fremadrettet sikre tilliden til arbejdsmiljøcertificerings – og kronesmileyordningen.

Læs mere om den politiske aftale En styrket arbejdsmiljøcertificering.

24
jun

Forslag til forsøgsprojekt om arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljørådet har i dag den 24. juni 2016 sendt beskæftigelsesministeren et forslag til et forsøgsprojekt om arbejdsmiljørådgivningen. 

Forslaget kommer som en tilbagemelding på "Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning"

Formålet med forsøgsprojektet er at afprøve forskellige virkemidler, der kan gøre det attraktivt for små virksomheder at efterspørge og anvende arbejdsmiljørådgivning.

Arbejdsmiljørådet afventer beskæftigelsesministerens tilbagemelding.

3
maj

Ny rapport om arbejdsulykker

Arbejdsmiljørådet har i dag den 3. maj 2016 offentliggjort en ny rapport, der samler den nyeste viden om arbejdsulykker og deres forebyggelse. Rapporten viser, at der findes flere forskellige og nye veje at gå, når antallet af arbejdsulykker skal nedbringes. Læs hele rapporten her.

For at bringe den nye viden i spil inviterer Arbejdsmiljørådet til en spændende temadag fredag den 20. maj 2016, hvor det bl.a. kommer til at handle om, hvordan vi kan bygge bro mellem forksning og praksis.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk