Newsletter
 
 
 
Image Alt

Kampagne sætter fokus på seksuel chikane

Seksuel chikane skal tages alvorligt på alle arbejdspladser.

Dialog er vejen frem, hvis vi skal seksuel chikane, grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Tag derfor snakken om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads.

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om kampagnen mod seksuel chikane på www.hergaargraensen.dk

ArbejdsmiljøTeltet tiltrak en masse unge på Ungdommens Folkemøde

Den 5. og 6. september 2019 deltog Arbejdsmiljørådet sammen med BFA Velfærd og Offentlig administration, BFA Bygge og Anlæg og BFA Handel, Finans og Kontor i et fælles ArbejdsmiljøTelt på Ungdommens Folkemøde.

En masse unge kom forbi ArbejdsmiljøTeltet, og der var god dialog og mange spørgsmål om arbejdsmiljø. Mere end 260 postkort blev skrevet, hvor de unge delte deres bedste og værste joboplevelser, og så var der stor interesse for at prøve at blive 40 år ældre på blot 5 minutter med en nedslidningsdragt.

Se videoen om ArbejdsmiljøTeltet og få et indblik i stemningen i teltet her www.amr.dk/ungdommens-folkemoede.aspx

Svar fra beskæftigelsesministeren på Arbejdsmiljørådets indstilling om fordeling af partsmidlerne i 2020

Beskæftigelsesministerens har netop tilsluttet sig Arbejdsmiljørådets indstilling om den forholdsmæssige fordeling af midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2020 og kvitteret for rådets årsberetning for 2018.

I svaret fremhæver ministeren blandt andet certificeringsuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø, som er et konkret initiativ igangsat af Arbejdsmiljørådet i samarbejde med Arbejdstilsynet. Ministeren finder det afgørende, at der er tillid til certificeringsorganernes vurderinger af arbejdsmiljøet også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og ser den nye uddannelse som et godt bidrag hertil.

Beskæftigelsesministeren betoner unges arbejdsmiljø som et vigtigt indsatsområde og kvitterer for Arbejdsmiljørådets fokus på dette. Særligt hæfter ministeren sig ved, at kortlægningen af unges arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø giver bud på brancher, hvor udfordringerne i unges arbejdsmiljø er størst.

Desuden udtrykker ministeren begejstring for Arbejdsmiljørådets fokus på kemisk arbejdsmiljø, herunder den kommende indsats med forebyggelse af hudsygdomme. Endelig kvitterer ministeren for, at Arbejdsmiljørådet stiller sig til rådighed og bidrager med implementeringen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Se Arbejdsmiljørådets indstilling og beskæftigelsesministerens svar her: www.amr.dk/%C2%A7-16-indstilling-til-ministeren.aspx

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk