Newsletter
 
 
 
Arbejdsmiljørådets nyhedsbrev

§ 66-redegørelsen er sendt til beskæftigelsesministeren

I Arbejdsmiljørådets årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren kvitterer rådet for, at Arbejdsmiljørådet, Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø og partssystemet som helhed tænkes ind i de initiativer og løsninger, som sættes i gang på arbejdsmiljøområdet som led i implementeringen af aftalen om En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

På arbejdsskadeområdet anbefaler Arbejdsmiljørådet, at beskæftigelsesministeren i samarbejde med sundhedsministeren undersøger, om der er grundlag for at iværksætte forsøg med en eller flere fast track-ordninger i relation til arbejdsbetinget hudsygdom.

Arbejdsmiljørådet har i 2020 et særligt fokus på unges arbejdsmiljø og planlægger en kampagne, der skal sætte fokus på unges højere forekomst af arbejdsbetinget hudsygdom.
Arbejdsmiljørådet opfordrer derudover ministeren til at arbejde for, at EU får en ny arbejdsmiljøstrategi efter 2020.

Læs hele § 66-redegørelsen her

Hvad kan vi lære af jeres gode arbejdsmiljøarbejde? Gør os klogere og nominer jeres indsats til Arbejdsmiljøprisen 2020

I kan stadig nå at indstille jeres arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen 2020. Arbejdsmiljøprisen hylder Arbejdsmiljørådet arbejdspladser, som har skabt et bemærkelsesværdigt godt arbejdsmiljø, og som kan være med til at inspirere andre arbejdspladser til også at gøre en ekstra indsats. Fristen for at indstille sig er den 14. januar 2020.

Der uddeles priser i fire kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk Arbejdsmiljø
  • Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)
  • Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprisen uddeles den 21. april 2020 ved et arrangement i DGI-byen i København.

Læs mere og indstil din arbejdsplads på www.arbejdsmiljoeprisen.dk

Arbejdsmiljørådets handlingsplan 2020

Initiativer og aktiviteter i handlingsplanen for 2020 understøtter Arbejdsmiljørådets vision om aktivt at præge den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden.

Det sker blandt andet via en række udvalg under Arbejdsmiljørådet, som bidrager til at udvikle arbejdsmiljøcertificeringsområdet og til at skabe sammenhæng mellem arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet. I 2020 vil Arbejdsmiljørådet desuden - i dialog med Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø – igangsætte arbejdet med at omsætte de kommende fælles nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen til brancheniveau.

Læs Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 2020 her.

Arbejdsmiljørådet ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Arbejdsmiljørådet siger tak for samarbejdet i 2019. For Arbejdsmiljørådet vil 2020 byde på både velkendte opgaver, men også nye og spændende opgaver. Vi glæder os til et begivenhedsrigt år, hvor vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om at udvikle rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark

Du kan altid følge med i Arbejdsmiljørådets arbejde gennem nyhedsbrevene og på www.amr.dk

 

 

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk