Newsletter
 
 
 
Image alt

ArbejdsmiljøPrisen 2018

Overrækkelsen af ArbejdsmiljøPrisen finder sted onsdag den 11. april 2018 i København. Udover prisuddelingen vil dagen byde på spændende oplægsholdere. Du vil gå hjem med viden, indsigt og inspiration til, hvordan du fastholder og udvikler et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads!

I efteråret går startskuddet til at nominere din virksomhed til ArbejdsmiljøPrisen i en af de fire kategorier: Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø, Muskel-skeletpåvirkninger og Forandringer og ny teknologi.

Du kan løbende finde information om kriterier for nominering, deadlines, program og tilmelding på www.arbejdsmiljøprisen.dk

Kommende kampagne om anmeldelse af arbejdsulykker

I foråret 2018 bliver der sat fokus på anmeldelse af arbejdsulykker. Her gennemføres en tværgående kommunikationskampagne i et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet, branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kampagnen vil bl.a. formidle, hvornår man skal anmelde en arbejdsulykke, understrege at viden om ulykker er et vigtigt led i den forebyggende indsats, samt at anmeldelse er blevet lettere med det nye EASY.

Arbejdsmiljørådet har godkendt projektet, og arbejdet med at få tilrettelagt kampagnen går nu i gang.

Nyt om Arbejdsmiljørådets arbejde med epoxy og isocyanater

Beskæftigelsesministeren kvitterede i marts måned i år for Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende arbejdet med epoxy og isocyanater. Ministeren bemærkede, at der blandt partierne i forligskredsen er opbakning til anbefalingerne. Samtidig bad ministeren rådet om, at han løbende bliver orienteret om fremdriften i arbejdet med at implementere anbefalingerne.

Den følgegruppe, som er nedsat med henblik på at følge implementeringen af anbefalingerne, har netop udarbejdet en status, der via Arbejdsmiljørådet er sendt til beskæftigelsesministeren. Her konkluderes det, at der overordnet set er fremdrift i implementeringen af de anbefalinger, som arbejdsmiljøforligskredsen bakker op om.

Brev fra Arbejdsmiljørådet til beskæftigelsesministeren – Status vedr. epoxy og isocyanater

Sammen om mental sundhed

Arbejdsmiljørådet har besluttet at tilslutte sig partnerskabet Sammen om mental sundhed. Partnerskabet arbejder for at styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer. Det handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding pga. mentale helbredsproblemer.

Arbejdsmiljørådet støtter gennem sin tilslutning op om en videreførelse af partnerskabet, når den nuværende satspuljefinansiering udløber i 2017.

Temadrøftelse: Medarbejderskab, kollegaskab og lederskab

Hvordan skal vi forstå de tre begreber medarbejderskab, kollegaskab og lederskab? Hvilke perspektiver rummer begreberne – fx i forhold til udvikling af arbejdspladsernes sociale kapital og i forhold til at skabe en god arbejdspladskultur?

Det var nogle af de centrale spørgsmål, som blev stillet under en temadrøftelse i Arbejdsmiljørådet den 13. september. Som input til Arbejdsmiljørådets drøftelse var der inviteret gæster, der dels gav et teoretisk perspektiv på forståelse af begreberne, dels inspiration til, hvordan begreberne kan anvendes i praksis.

Formålet med temadrøftelsen var at give Arbejdsmiljørådets medlemmer en fælles baggrundsviden om de tre begreber og deres sammenhæng, herunder i forbindelse med Arbejdsmiljørådets arbejde med en handlingsplan for 2018.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk