Newsletter
 
 
 

Arbejdsmiljørådet møder beskæftigelsesministeren

Den 10. maj 2017 mødtes Arbejdsmiljørådet med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Mødet var en god anledning for Arbejdsmiljørådet til at præsentere ministeren for rådets overvejelser om arbejdet i det kommende ekspertudvalg vedrørende arbejdsmiljøindsatsen og kvittere for ministerens tilsagn om at inddrage Arbejdsmiljørådet i arbejdet.
I den forbindelse understregede Arbejdsmiljørådet, at det fortsat er vigtigt at have fokus på de tre prioriterede områder (arbejdsulykker, muskel-skelet besvær og psykisk arbejdsmiljø).

Desuden opfordrede Arbejdsmiljørådet til, at ekspertudvalget understøtter ambitionerne bag det nye partssystem med en tættere kobling mellem de forskellige aktører og deres aktiviteter. Der var også lejlighed til at høre ministerens synspunkter i forhold til aktuelle emner på arbejdsmiljøområdet.

Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

Som et del af udmøntningen af Arbejdsmiljørådets i alt 23 anbefalinger om teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet har teknologisk Institut gennemført en survey og udgivet en rapport om danske virksomheders vidensniveau og informationsbehov i forhold til håndtering af nanomaterialer.

Du kan hente rapporten fra Teknologisk Institut her, hvor der også er en video-præsentation af undersøgelsen.

Besøg ArbejdsmiljøLoungen på Folkemødet 2017

ArbejdsmiljøLoungen danner også i år rammen om en lang række events med arbejdsmiljø som omdrejningspunkt. Arbejdsmiljørådet er vært ved tre arrangementer i ArbejdsmiljøLoungen:
Torsdag den 15. juni 2017 inviterer Arbejdsmiljørådet alle med interesse for arbejdsmiljø til get-together og netværksarrangement.

Fredag den 16. juni 2017 er Arbejdsmiljørådet vært for en debat om arbejdspladskultur og dilemmaer i arbejdslivet med Lars Qvistgaard (Akademikerne), Lars Andersen (Lederne), Michael Ziegler (KL) og Majbrit Berlau (Dansk Socialrådgiverforening) i panelet.

Lørdag den 17. juni 2017 kan man høre, hvordan arbejdsmiljøet skaber værdi hos den bornholmske virksomhed JENSEN, når Morten Skov Christiansen (LO), Pernille Knudsen (DA) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen debatterer sammenhænge mellem vækst, produktivitet og arbejdsmiljø

Læs mere om Arbejdsmiljørådets events og se tidspunkterne og se det samlede program for ArbejdsmiljøLoungen.

Alle fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø er nu godkendt af beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nu godkendt alle fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA):

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge og Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord

De fem branchefællesskaber erstatter de tidligere 11 branchearbejdsmiljøråd. Det betyder blandt andet, at repræsentanter for de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø sammen med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet mødes i Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling den 19. maj 2017. Her holder Dialogforum et konstituerende møde, hvor de vil have en første forventningsafstemning om, hvordan de kommer godt i gang og får mest muligt ud af dette nye samarbejde.

Målet er, at Dialogforum skal komme med forslag til konkrete tværgående virksomhedsrettede initiativer, der kan medvirke til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher. Arbejdsmiljørådet ser frem til arbejdet i Dialogforum, så der kan blive sat nogle konkrete tværgående initiativer i gang. Det bliver der taget hul på, når Dialogforum holder sit første ordinære møde den 21. juni 2017.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk