Newsletter
 
 
 
Arbejdsmiljøprisen 2016

Kom og mød danmarksmestrene

Der er dømt arbejdsmiljø i topklasse, når Arbejdsmiljøprisen uddeles 24. november.

12 arbejdspladser er nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2016. De er lysende eksempler på, hvordan medarbejdere og ledelse kan skabe større arbejdsglæde ved at nedbringe arbejdsulykker og sygefravær. Og så er der ovenikøbet penge at spare på bundlinjen. 

Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet:
”De 12 arbejdspladser, der er nomineret til ArbejdsmiljøPrisen, viser os, at alle typer arbejdspladser, uanset branche, sektor og størrelse kan opnå markante forbedringer i arbejdsmiljøet, når de arbejder målrettet og finder de løsninger, som passer til deres virksomhedskultur og kerneopgave”.

Især én faktor er fælles for de nominerede arbejdspladser: Et godt og højt prioriteret samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om det daglige arbejdsmiljø giver den korteste vej til mærkbare resultater.

Vil du møde arbejdspladser med et arbejdsmiljø i topklasse og selv blive inspireret til at løfte arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Så kom og vær med, når ArbejdsmiljøPrisen 2016 uddeles den 24. november 2016 på Crowne Plaza i København. Læs mere på www.ArbejdsmiljøPrisen.dk. Her kan du også se, hvem der er nomineret til prisen.

I 2016 er det 11. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler ArbejdsmiljøPrisen og sætter fokus på Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser. Læs mere på www.amr.dk.

Besøg fra Myanmar

Besøg fra Myanmar

Arbejdsmiljørådet har netop haft besøg fra Arbejdstilsynet i Myanmar.

Danmark er en del af det såkaldte ”Initiativ til fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og indsatser i Myanmar”, der er finansieret af Danida. Delegationen fra Myanmar var i Danmark for at få inspiration til arbejdet med kapacitetsopbygning, forbedring af lovgivningen, øget social dialog mv. inden for arbejdsmiljøområdet.

På mødet fortalte repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet om den danske model og værdien af et stærkt partssamarbejde på arbejdsmiljøområdet, og der udfoldede sig en spændende dialog om, hvordan man får indflydelse som arbejdsmiljøråd og opnår konkrete resultater.

Delegationen kvitterede for de mange input, som de vil inddrage i deres videre overvejelser om etableringen af et arbejdsmiljøråd i Myanmar.  

Ny status om børn og unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har igennem flere år sat fokus på børn og unges arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at de unge får en god start på deres arbejdsliv, hvor de bliver bevidste om betydningen af et godt arbejdsmiljø. Indsatsen skal være vedvarende, fordi der hele tiden kommer nye børn og unge i arbejde. Samtidig skal de yngre generationer være længe på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt, at de får et godt fundament for deres arbejdsliv.

Hvert år udarbejder Arbejdsmiljørådet en årlig status om børn og unges arbejdsmiljø med overblik over, hvor der fremadrettet kan være behov for at anbefale indsatser og initiativer.

Læs den årlige status for Børn og unge 2015-2016 her.

Positive faktorer i forhold til ulykkesforebyggelse

Forskningen har vist, at et fokus på positive arbejdsmiljøfaktorer kan bidrage til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø og en høj produktivitet, fordi medarbejdere, der trives, præsterer bedre.

Men hvilke erfaringer findes der, om den mulige sammenhæng mellem positive faktorer og forebyggelse af arbejdsulykker? På  så  forskellige  arbejdspladser som en byggeplads og et bosted for handicappede peger arbejdsmiljøeksperter på, at tydelig og troværdig ledelse er den vigtigste positive faktor i  forhold  til  at  forebygge  ulykker. Men tillid mellem medarbejderne og indøvelse af gode vaner er også vigtigt.

Læs mere i artiklen Positive faktorer i forhold til ulykkesforebyggelse af Lars Lønstrup, journalist.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk