Newsletter
 
 
 
Image Alt

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø? Så indstil jeres indsats til Arbejdsmiljøprisen 2019

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater til gavn for arbejdsmiljøet? Og kan andre arbejdspladser lære af jeres tilgang til arbejdsmiljø? Så er det nu, at I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Arbejdsmiljøprisen hylder de arbejdspladser, hvor man samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø. De gode eksempler er desuden med til at inspirere andre arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

Der uddeles priser i fire kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)
  • Unge og nyansattes arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprisen uddeles den 8. april 2019 ved en temadag i DGI-byen i København.

Indstil jer og læs mere om Arbejdsmiljøprisen 2019 og temadagen her.

Arbejdsmiljørådet mødtes med beskæftigelsesministeren om Ekspertudvalgets anbefalinger

Fredag den 26. oktober var Arbejdsmiljørådet inviteret til møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til gennemgang af Ekspertudvalgets anbefaling til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Formanden for Ekspertudvalget Pia Gjellerup indledte mødet med at gennemgå anbefalingerne og knyttede nogle bemærkninger til de anbefalinger, hvor Arbejdsmiljørådet er tiltænkt en særlig rolle.

Arbejdsmiljørådet tilkendegav, at et samlet råd bakker op om de 18 anbefalinger, som udgør en ambitiøs ramme for den fremtidige arbejdsmiljøindsats i Danmark. Herefter var der dialog med ministeren og Pia Gjellerup om anbefalingerne.

De politiske forhandlinger om anbefalingerne forventes at gå i gang inden længe. Arbejdsmiljørådet ser frem til det videre forløb.

Temadrøftelse om kemi

Onsdag den 31. oktober 2018 afholdt Arbejdsmiljørådet en temadrøftelse om kemi. Temadrøftelsen havde et fokus på forebyggelse af hudsygdom på baggrund af det store forebyggelsespotentiale, der er ved eksempelvis arbejdsbetinget håndeksem.

Arbejdsmiljørådet besluttede under temadrøftelsen, at rådet i 2019 sætter et aktivt fokus på forebyggelse af hudsygdom, og der var enighed om at opfordre beskæftigelsesministeren til at bakke op om emnet.

Beslutning om tværgående aktiviteter i regi af Dialogforum

Arbejdsmiljørådet har netop godkendt fire tværgående aktiviteter, der er indstillet af Dialogforum. Det drejer sig om:

  • Strategisk kommunikationsindsats om ”fortidens synder” i arbejdsmiljøet fra BFA Bygge og Anlæg.
  • Videreudvikling og formidling af app’en Safety Observer fra BFA Bygge og Anlæg.
  • Vold og trusler om vold udenfor arbejdstiden fra BFA Velfærd og Offentlig administration.
  • Ungdommens Folkemøde 2019 fra Arbejdsmiljørådets sekretariat.

Projektet om videreudvikling af Safety Observer app’en startes allerede op i 2018 af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Det løber frem til august 2019. De øvrige projekter, der er finansieret af 2019-midler fra Dialogforum, startes op i begyndelsen af næste år.

Med de fire nye aktiviteter er der siden 2017 igangsat i alt 14 tværgående aktiviteter i regi af Dialogforum, der løftes af bl.a. branchefællesskaberne for arbejdsmiljø.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk