Newsletter
 
 
 
Nyhedsbrev november 2017

AMO-området skal styrkes

Arbejdsmiljørådet har stillet forslag til Arbejdstilsynet om ændringer i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed – også kaldet AMO-bekendtgørelsen.

Baggrunden er, at rådet ønsker at styrke og effektivisere området, idet et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser er et afgørende element i arbejdsmiljøindsatsen på det danske arbejdsmarked. Derfor ønsker Arbejdsmiljørådet, at initiativer, der vedrører AMO, i højere grad tænkes sammen med og behandles i tæt sammenhæng med relevante arbejdsmiljøfaglige problemstillinger. De konkrete forslag til ændringer berører alene den del af AMO-arbejdet, der indtil videre er foregået i Det Centrale AMO-udvalg, der er et udvalg under Arbejdsmiljørådet.

I praksis betyder forslaget en fordeling af opgaverne på området, hvor AMO-opgaver af politisk karakter behandles i Arbejdsmiljørådet, mens opgaver af virksomhedsrettet karakter behandles i andre relevante fora under rådet – eksempelvis Dialogforum, hvor branchefællesskaberne er repræsenteret. En konsekvens af den foreslåede bekendtgørelsesændring er, at Det Centrale AMO-udvalg nedlægges.

Temadrøftelse om arbejdsmiljø i et forandret arbejdsmarked

Ved Arbejdsmiljørådets temadrøftelse den 1. november 2017 skitserede fremtidsforsker Anne Dencker Bædkel fra Instituttet for Fremtidsforskning med den brede pensel, hvordan fremtidens arbejdsmiljø tager sig ud i et forandret arbejdsmarked. Hun belyste, hvordan øget automatisering, flere robotter og kunstig intelligens vil påvirke arbejdsmiljøet. Heriblandt hvordan robotter afløser menneskers farlige arbejde og aflaster fysisk hårdt arbejde, og man dermed kan reducere risikofaktorer. Sensorer med kunstig intelligens, der registrer støv, partikler o.lign., kan tjekke, hvornår der er behov for at blive gjort rent. De kan hjælpe til et sundere og renere arbejdsmiljø. Anne Dencker Bædkel forventer også, at robotter med kunstig intelligens kan ende med at blive gode virtuelle assistenter. Når vi har lært at stole på dem, vil de sandsynligvis kunne medvirke til at reducere bl.a. stress.

Professor Johanna Seibt fra Aarhus Universitet bidrag til temadrøftelsen med input fra det nyligt igangsatte forskningsprojekt 'What Social Robots Can and Should Do - Towards Integrative Social Robotics', som hun leder. En social robot defineres som en kunstig agent, der kan bevæge sig i vores sociale rum efter vores sociale spilleregler i lighed med en ven eller medhjælper. Johanna Seibt fortalte til rådsmedlemmernes overraskelse, hvordan menneskers interaktion med sociale robotter kan give dem en følelsesmæssig tilknytning til robotterne. Mennesker kan fx udvise empati eller være voldelige overfor robotter. Som når en soldat vil rede en minerobot fra at sprænge i luften i et sprængfarligt område. Robotter kan mange ting i dag, men hvad skal robotterne egentlig kunne, og hvordan forholder vi os til dem? Johanna Seibts oplæg rejste en række spørgsmål og perspektiver på arbejdsmiljø, som efterfølgende blev drøftet blandt Arbejdsmiljørådets medlemmer. 

Nye tværgående projekter i regi af Dialogforum

Arbejdsmiljørådet har nu godkendt de fire tværgående aktiviteter, som Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling har indstillet. Det betyder, at aktiviteterne finansieres via den pulje af midler, der er øremærket til tværgående aktiviteter.

Der er bred opbakning til aktiviteterne.

  • ArbejdsmiljøBaren ved DM i Skills i 2018 og 2019. BFA Bygge og Anlæg er ansvarlig for projektet. Herudover deltager de øvrige fire branchefællesskaber samt Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

  • Ungmedjob – Bliv klogere på unges arbejdsmiljø’. Den eksisterende hjemmeside ungmedjob.dk bliver videreudviklet og optimeret. BFA Velfærd er ansvarlig for aktiviteten og de øvrige fire branchefællesskaber bakker også op.

  • Arbejdsmiljø Loungen på Folkemødet i årene 2018, 2019 og 2020. BFA Velfærd er ansvarlig for aktiviteten, og de øvrige fire branchefællesskaber samt Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø deltager også.

  • Nye kommunikationsmetoder - et forprojekt. Målet med projektet er at undersøge nye metoder og måder at kommunikere på. BFA Velfærd er ansvarlig for aktiviteten, og herudover har de fire øvrige branchefællesskaber samt Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø givet tilsagn om at deltage.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk