Newsletter
 
 
 
Image Alt

Besøg os i Arbejdsmiljø Loungen på Folkemødet!

Arbejdsmiljørådet er igen i år til stede på Folkemødet på Bornholm, hvor vi i teltet Arbejdsmiljø Loungen vil sætte fokus på, at godt arbejdsmiljø betaler sig.

Arbejdsmiljørådet vil stå for tre events.

Traditionen tro inviterer Arbejdsmiljørådet alle med interesse for arbejdsmiljø til get-together og netværksarrangement, torsdag den 14. juni kl. 17.30.

Teknologi forandrer alt – også dit arbejdsmiljø!: Fredag den 15. juni kl. 12.00 vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, viceadministrerende direktør Pernille Knudsen (DA), næstformand Morten Skov Christiansen (LO) og Co-founder Anders Hvid (DareDisrupt) tage debatten om, hvordan de nyeste digitale teknologier har af betydning for udviklingen af arbejdsmarkedet og arbejdspladserne.

Når din kollega er en robot: Lørdag den 16. juni kl. 09.00 vil Bente Sorgenfrey (formand for FTF), Lars Qvistgaard (formand for Akademikerne), Lars Andersen (Arbejdsmiljøchef hos Lederne) og Preben Meier Pedersen (chefkonsulent i KL) sammen med publikum blive stillet over for nogle af de dilemmaer, der opstår, når ny teknologi rykker ind på arbejdspladsen.

Kom forbi Arbejdsmiljø Loungen på G8 ved Ydermolen og bliv klogere på arbejdsmiljøet. Bag loungen står de fem Branchefællesskaber for arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Vi sess på Folkemødet!

Du kan læse mere om programmet og arrangementerne i teltet på: www.arbejdsmiljoloungen.dk.

Arbejdsmiljørådet mødtes med beskæftigelsesministeren

Den 9. maj 2018 mødtes Arbejdsmiljørådet med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Mødet var en god anledning til at sætte fokus på partssystemet som en afgørende del af den samlede arbejdsmiljøindsats. Desuden fremhævede Arbejdsmiljørådet en række andre temaer, som optager rådet bl.a. unges arbejdsmiljø samt ny teknologi og fremtidens arbejdsmarked.

Beskæftigelsesministeren vil gerne mødes med Arbejdsmiljørådet i efteråret og drøfte anbefalingerne fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen.

Godkendte tværgående aktiviteter i Dialogforum

Arbejdsmiljørådet godkendte på møde den 9. maj 2018 fem nye forslag til tværgående aktiviteter, som var blevet indstillet via Dialogforum.

Det drejer sig om følgende:

  • Informations- og vejledningsindsats vedr. AMO, som er forankret i Arbejdsmiljørådets sekretariat.
  • Nye arbejdsmiljørisici og -muligheder relateret til den digitale revolution, som er forankret i BFA Industri.
  • Revision af hjemmesiden Gravid med job som er forankret i BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord.
  • Fælles stand for BFA’erne på Arbejdsmiljøkonferencen, som er forankret i BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord.
  • Seksuel chikane - nej tak!, som er forankret i BFA Industri.

I løbet af det næste stykke tid vil arbejdet med de forskellige aktiviteter blive sat i gang.

Status på anbefalinger om epoxy og isocyanter

I april 2018 udarbejdede Arbejdsmiljørådet en status for implementeringen af en række anbefalinger om arbejdet med epoxy og isocyanater, som Arbejdsmiljørådet har sendt til beskæftigelsesministeren.

I sin status kan Arbejdsmiljørådet konstatere, at implementeringen af anbefalingerne skrider planmæssigt frem.

Beskæftigelsesministeren har kvitteret for Arbejdsmiljørådets status og informeret arbejdsmiljøforligskredsen og Beskæftigelsesudvalget om fremdriften i arbejdet.

Du kan læse beskæftigelsesministerens tilbagemelding her.

Du kan læse mere om Arbejdsmiljørådets anbefalinger om epoxy og isocyananter her.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk