Newsletter
 
 
 

Ny formand for Arbejdsmiljørådet

Onsdag den 20. juni 2018 sagde Arbejdsmiljørådets repræsentanter farvel til Lisbeth Lollike, som har valgt at stoppe som formand for Arbejdsmiljørådet efter 6 år på posten. Arbejdsmiljørådet takkede Lisbeth Lollike for et godt og konstruktiv samarbejde de seneste 6 år.

Den 22. august 2018 overdrager Lisbeth Lollike formandsposten til Cristina Lage. Det sker i forbindelse med det første møde i Forretningsudvalget efter sommerferien.

Hertil siger Cristina Lage:

”I en tid, hvor vi lever og arbejder længere, er det afgørende med et sundt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Jeg ser frem til at arbejde for, at vi hele tiden har så god en viden på området som muligt og dermed kan give politikerne det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på.”

Cristina Lage er i dag bestyrelsesformand for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og har desuden bred erfaring fra flere bestyrelsesposter i erhvervslivet. Cristina Lage er 63 år og er tidligere direktør for bl.a. Unipension.

Tak for et godt Folkemøde!

Også i år var der stor interesse for Arbejdsmiljø Loungen ved årets Folkemøde på Bornholm. I Arbejdsmiljø Loungen var der 14 events, som satte fokus på mange spændende aspekter af arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljørådet var selv vært ved flere debatter.

Fredag mødtes beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Pernille Knudsen (DA), Morten Skov Christiansen (LO) og Anders Hvid (DareDisrupt). De talte om, hvordan teknologi forandrer arbejdsmiljøet. I debatten kom panelet og publikum både omkring de positive aspekter og de udfordringer, der kan opstå ved indførelse af ny teknologi.

Lørdag morgen blev et panel bestående af Bente Sorgenfrey (FTF), Lars Qvistgaard (Akademikerne), Lars Andersen (Lederne) og Preben Meier Pedersen (KL) og publikum stillet overfor nogle af de dilemmaer, der kan opstå, når ny teknologi rykker ind på arbejdspladsen. Med en række arbejdspladsnære eksempler som udgangspunkt kom der mange spændende perspektiver på, hvordan man skal løse forskellige udfordringer, både fra panelet og fra publikum.

Se billeder og oplev stemningen fra Folkemødet 2018 her

Gør det nu – anmeld arbejdsulykker

Den tværgående kampagne, der sætter fokus på anmeldelse af arbejdsulykker, fortsætter. Den 4. juni 2018 gik anden del af kampagnen i luften. Her kan man bl.a. møde to forskellige arbejdspladser, som bruger viden fra arbejdsulykker og nær-ved ulykker aktivt i arbejdsmiljøarbejdet.

Se reportagerne fra plejecentret Strandcentret i Greve og entreprenørvirksomheden HHM her

Kampagnen er et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

God sommer

Arbejdsmiljørådet vil afslutningsvis ønske alle en rigtig god sommer.

Det har været et travlt og begivenhedsrigt første halvår. Året 2018 startede bl.a. ud med deltagelse i DM i Skills, hvor Arbejdsmiljøbaren tiltrak omkring 1800 unge til en snak om arbejdsmiljø. Forebyggelse af og nedbringelse af arbejdsulykker er også et vigtigt indsatsområde for Arbejdsmiljørådet, og rådet er én af aktørerne bag kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”, som gik i luften den 1. marts 2018. I april måned blev Arbejdsmiljøprisen uddelt til 4 vindere, der blev fejret på temadagen om Forandringer og ny teknologi

Efter sommerferien vil Arbejdsmiljørådet sammen med den nye formand tage fat på en række spændende opgaver. Bl.a. indledes arbejdet i den arbejdsgruppe, der skal nytænke Arbejdsmiljørådets indsats vedrørende unges arbejdsmiljø. Der vil også blive afholdt en temadrøftelse om kemi, og så skal rådet også drøfte og følge op på anbefalingerne fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen.

Arbejdsmiljørådet ønsker alle en rigtig god sommer.

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk