Newsletter
 
 
 
Forside

Arbejdsmiljørådet har sendt den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren

I den årlige redegørelse bakker Arbejdsmiljørådet op om anbefalingerne fra Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen og understreger, at rådet er klar til klar til at levere, når en politisk aftale falder på plads.

I forhold til arbejdsskadeområdet peger Arbejdsmiljørådet på, at data viser et stort potentiale i at forebygge arbejdsbetinget håndeksem. Derfor vil Arbejdsmiljørådet i 2019 og 2020 have fokus på dette emne og opfordrer ministeren til at bakke op.

Herudover fremhæver Arbejdsmiljørådet bl.a. det igangværende arbejde med at nytænke rådets indsats i forhold til unges arbejdsmiljø.

Læs hele redegørelsen til ministeren her

Arbejdsmiljørådet sætter pris på gode arbejdsmiljøindsatser

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater? Og kan andre arbejdspladser lære af jeres tilgang til arbejdsmiljø? Så er det nu, at I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Med Arbejdsmiljøprisen hylder Arbejdsmiljørådet arbejdspladser, som har skabt et bemærkelsesværdigt godt arbejdsmiljø, og som kan være med til at inspirere andre arbejdspladser til også at gøre en ekstra indsats.

Der uddeles priser i fire kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)
  • Unge og nyansattes arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprisen uddeles den 8. april 2019 ved et arrangement i DGI-byen i København.

Læs mere og indstil din arbejdsplads på www.arbejdsmiljøprisen.dk

Arbejdsmiljørådets handlingsplan 2019

Initiativer og aktiviteter i handlingsplanen for 2019 understøtter Arbejdsmiljørådets mission om at være det forum, hvor arbejdsmarkedets parter samarbejder om den fortsatte udvikling af rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

Det sker fx via en række udvalg under Arbejdsmiljørådet, som bl.a. bidrager til at udvikle arbejdsmiljøcertificeringsområdet og skabe sammenhæng til arbejdsskadeområdet. Desuden sætter Arbejdsmiljørådet i 2019 med forskellige analyse- og udviklingsaktiviteter særligt fokus på nogle konkrete arbejdsmiljøemner, bl.a. unges arbejdsmiljø og kemi-området.

Læs hele Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 2019 her.

Dialogforum for tværgående samarbejde og udvikling

På de to møder i Dialogforum i 2018 var der gode drøftelser på baggrund af flere indkomne forslag til tværgående aktiviteter.

Siden 2017 er der nu igangsat i alt 14 tværgående aktiviteter i regi af Dialogforum, der løftes af bl.a. Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø.

I 2019 er Arbejdsmiljørådets sekretariat tovholder på den tværgående aktivitet om Ungdommens Folkemøde og den fortsatte informationskampagne om AMO.

Arbejdsmiljørådet ønsker alle en glædelig jul og godt nyt år

Arbejdsmiljørådet siger tak for samarbejdet i 2018. For Arbejdsmiljørådet vil 2019 byde på både kendte opgaver og opgaver af mere ukendt karakter. Der er ingen tvivl om, at det bliver et spændende år. Arbejdsmiljørådet ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om at udvikle rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark

Du kan altid følge med i rådets arbejde gennem nyhedsbrevene og på www.amr.dk

 

 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk