Newsletter
 
 
 
Image Alt

Kom til temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø!

Arbejdsmiljørådet inviterer til et temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø, hvor du får nyeste viden om forekomsten af nanonmaterialer i arbejdsmiljøet i Danmark.

I dialog med oplægsholdere fra Dansk Center for Nanosikkerhed, Teknologisk Institut og COWI sætter vi spot på i hvilke brancher, det er relevant at have fokus på emnet, hvordan arbejdspladser skaffer sig viden om nanomaterialer, og hvad der skal til for at arbejde effektivt med forebyggelse. 

Målgruppe: Virksomheder, branchefællesskaber for arbejdsmiljø, organisationer, arbejdsmiljørådgivere, tilsynsførende, leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

 

Tid og sted: Onsdag den 6. juni 2018 klokken 12.00 til 15.30 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, København Ø.

Det er gratis at deltage i temaarrangementet.

Læs mere og tilmeld dig her

Sådan ønsker Arbejdsmiljørådet partsmidlerne fordelt i 2019

Arbejdsmiljørådet har sendt sin årlige indstilling til beskæftigelsesministeren om, hvordan midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats skal fordeles i 2019 sammen med Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2017.

Ud over en forholdsmæssig fordeling af midler til de fem branchefællesskaber, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet, afsættes også midler til tværgående initiativer. Det er Dialogforum, bestående af Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg og de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø, der kommer med ideer og stiller konkrete forslag om tværgående aktiviteter.

I indstillingen til beskæftigelsesministeren har Arbejdsmiljørådet også anbefalet, at midlerne til Videncenter for Arbejdsmiljø bliver målrettet en informations- og vejledningsindsats til små og mellemstore virksomheder med fokus på budskaber om samarbejde og kompetence. Desuden forventes Videncentret at bidrage til Arbejdsmiljørådets nytænkning af indsatser vedrørende unges arbejdsmiljø ved at videreudvikle og udbrede undervisningsmaterialer om arbejdsmiljø og endvidere at bistå Arbejdsmiljørådet med aktiviteter ved uddeling af Arbejds-miljøprisen 2019.

Se Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministeren her og Arbejdsmiljørådets årsberetning for 2017 her.

En dødsulykke sker – hvem har ansvaret? - Se her Arbejdsmiljørådets kortfilm ”Skyldig?”

Kortfilmen ”Skyldig?” er nu tilgængelig på Arbejdsmiljørådets hjemmeside. Filmen handler om Henrik, der er en vellidt leder og som har et fint samarbejde med både direktør og sikkerhedsrepræsentant. En dødsulykke rejser spørgsmålet om ansvaret for sikkerheden, som er Henriks. Men er han skyldig?

Filmen er produceret for Arbejdsmiljørådet og er skrevet og instrueret af Morten Køhlert. Bl.a. Søren Sætter-Lassen, Sarah Boberg og Trine Pallesen er medvirkende.

Filmen varer 25 minutter og kan ses her

Tak for deltagelsen til Arbejdsmiljøprisen 2018

Arbejdsmiljørådet vil gerne takke alle, som deltog på temadagen, og som har bidraget til evaluering af temadagen.

Interessen fra medierne har været ganske stor, det være sig lokale som landsdækkende medier, som dermed har været med til at sætte spot på arbejdsmiljøet og uddeling af Arbejdsmiljøprisen.

Se her stemningsbilleder og billeder af de fire vinder arbejdspladser fra Arbejdsmiljørådets temadag om forandring og ny teknologi, herunder uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2018.

Billeder fra Arbejdsmiljøprisen
 
 

Landskronagade 33  |  2100 København Ø  |  Telefon: 7220 8517  |  E-mail:  post@amr.dk