Nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet ønsker en samlet indsats, der sikrer, at brugen af teknisk fremstillede nanomaterialer på de danske arbejdspladser sker på en fuldt forsvarlig måde. Det kræver, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats i Danmark er på forkant med udviklingen.

Derfor anbefaler Arbejdsmiljørådet en række arbejdsmiljøpolitiske initiativer,
der bør iværksættes af forskellige arbejdsmiljøaktører for at omsætte viden og erfaringer til praktisk og virksomhedsnær handling.

Behov for et skærpet fokus

Indånding af nanomaterialer er farligere end indånding af større kemiske
stoffer med samme kemiske sammensætning, og de seneste års forskning indenfor nanosikkerhed har sandsynliggjort, at nanomaterialer i arbejdsmiljøet kan udgøre en helbredsrisiko.

For at kunne lykkes med en samlet indsats mod denne nye udfordring, er der behov for et tæt samspil mellem beskæftigelsesministeren, Arbejdstilsynet og NFA på den ene side og arbejdsmarkedets parter i arbejdsmiljørådet samt branchearbejdsmiljørådene på den anden side.  

Anbefalinger

Anbefalinger

Arbejdsmiljørådets har sendt sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren og det er rådets vurdering, at initiativerne samlet set adresserer de aktuelle udfordringer som de danske arbejdspladser står over for med nanomaterialer.

Det gælder ikke kun spørgsmålet om sikringen af arbejdsmiljøet for dem, der i det daglige arbejder med nanomaterialer.

Initiativerne skulle også gerne medvirke til at understøtte, at de potentialer der er inden for anvendelse af nanomaterialer udnyttes optimalt af virksomhederne, og dermed bidrager til fortsat udvikling og vækst i Danmark.

Læs Arbejdsmiljørådets anbefalinger her

Positive tilbagemeldinger fra beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministeren har taget godt imod anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet. Ministeren fremhæver blandt andet, at Arbejdstilsynet allerede har igangsat et projekt, der har til formål at få udarbejdet dokumentation til brug for fastsættelse af grænseværdier for tre nanomaterialer, som var en af de centrale anbefalinger fra rådet.

Læs beskæftigelsesministerens tilbagemelding her

En arbejdsgruppe skal sikre implementering af anbefalingerne

Efter beskæftigelsesministerens tilbagemelding på Arbejdsmiljørådets anbefalinger har rådet nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at anbefalingerne bliver ført ud i livet.

Arbejdsgruppen har i foråret 2016 set på, hvordan anbefalingerne bedst løses. Nogle af anbefalingerne er allerede igangsat, og nogle kan først igangsættes senere. Eksempelvis beror flere anbefalinger og deres løsning på, at der udarbejdes en kortlægning af forekomsten af nanomaterialer i arbejdsmiljøet, således tilsynsindsats, informations og vejledning samt den anvendelsesorienterede forskning kan prioriteres.

Det forventes, at arbejdsgruppen igangsætter de aktiviteter, hvor Arbejdsmiljørådet er tilskrevet en rolle i efteråret 2016.

Arbejdsgruppen består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter udpeget af Arbejdsmiljørådet samt repræsentanter fra Arbejdstilsynet, NFA og Miljøstyrelsen, der yder faglig bistand til arbejdsgruppens arbejde. Det er Arbejdsmiljørådets sekretariat, der sekretariatsbetjener arbejdsgruppen.

Afrapportering

Afrapportering

Arbejdsmiljørådets anbefalinger er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet, og med faglig bistand fra Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og NFA.

Rapporten afdækker udfordringerne ved teknisk fremstillede nanomaterialer, vurderer tilgængeligheden af information omkring materialerne og ser nærmere på behovet for forebyggende foranstaltninger samt øget forskning.

Læs den samlede afrapportering her

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk