Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Nanomaterialer (teknisk fremstillede nanomaterialer) bliver i stigende grad udviklet, fremstillet og brugt i forskellige produkter og materialer. Det er derfor vigtigt hurtigt at få en indikation af, om et nanomateriale er farligt at indånde. Ny viden peger nemlig på, at det er farligere at indånde nanopartikler end større partikler med samme kemiske sammensætning.

Danske virksomheder skal vide, om de stoffer og materialer, de arbejder med, indeholder nanomaterialer og i givet fald tage de forholdsregler, der skal til, for at arbejdet kan foregå på en måde, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for medarbejderne.

I samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har Arbejdsmiljørådet udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – et der er henvendt til virksomheder, og et der er henvendt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

Faktaark til virksomheder

Faktaark til virksomheder

Faktaark til leverandører, importører og producenter

Faktaark til leverandører, importører og producenter

Nanoindsats på baggrund af anbefalinger

Nanoindsats på baggrund af anbefalinger

Arbejdsmiljørådet har tidligere sendt anbefalinger vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø til beskæftigelsesministeren. Det er rådets vurdering, at initiativerne samlet set adresserer de aktuelle udfordringer som de danske arbejdspladser står over for med nanomaterialer.

Det gælder ikke kun spørgsmålet om sikringen af arbejdsmiljøet for dem, der i det daglige arbejder med nanomaterialer.

Initiativerne skulle også gerne medvirke til at understøtte, at de potentialer der er inden for anvendelse af nanomaterialer udnyttes optimalt af virksomhederne, og dermed bidrager til fortsat udvikling og vækst i Danmark.

Click here to read the English version of the recommendations from the Danish Work Environment Council.

Læs Arbejdsmiljørådets anbefalinger her

Positive tilbagemeldinger fra beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministeren har taget godt imod anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet. Ministeren fremhæver blandt andet, at Arbejdstilsynet allerede har igangsat et projekt, der har til formål at få udarbejdet dokumentation til brug for fastsættelse af grænseværdier for tre nanomaterialer, som var en af de centrale anbefalinger fra rådet.

Læs beskæftigelsesministerens tilbagemelding her
Afrapportering

Afrapportering

Arbejdsmiljørådets anbefalinger er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet, og med faglig bistand fra Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Rapporten afdækker udfordringerne ved teknisk fremstillede nanomaterialer, vurderer tilgængeligheden af information omkring materialerne og ser nærmere på behovet for forebyggende foranstaltninger samt øget forskning.

Læs den samlede afrapportering her

En arbejdsgruppe skal sikre implementering af anbefalingerne

Efter beskæftigelsesministerens tilbagemelding på Arbejdsmiljørådets anbefalinger har rådet nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at anbefalingerne bliver ført ud i livet.

Arbejdsgruppen har i foråret 2016 set på, hvordan anbefalingerne bedst løses. Nogle af anbefalingerne er allerede igangsat, og nogle kan først igangsættes senere. Eksempelvis beror flere anbefalinger og deres løsning på, at der udarbejdes en kortlægning af forekomsten af nanomaterialer i arbejdsmiljøet, således at tilsynsindsats, information og vejledning samt den anvendelsesorienterede forskning kan prioriteres.

Det forventes, at arbejdsgruppen igangsætter de aktiviteter, hvor Arbejdsmiljørådet er tilskrevet en rolle i efteråret 2016.

Arbejdsgruppen består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter udpeget af Arbejdsmiljørådet samt repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Miljøstyrelsen, der yder faglig bistand til arbejdsgruppens arbejde. Det er Arbejdsmiljørådets sekretariat, der sekretariatsbetjener arbejdsgruppen.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk