Temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet inviterer virksomheder, BFA, arbejdsmiljørådgivere, tilsynsførende, leverandører, importører og producenter til et temaarrangement om nanomaterialer og arbejdsmiljø den 6. juni 2018 fra klokken 12.00 til 15.30. Det er gratis at deltage, og tilmelding kan foretages i skemaet nedenfor.


Klik på invitationen - du må meget gerne videresende den til andre, som vil være interesseret i at deltage.

 


 

 

Der serveres en let frokost fra klokken 11.30

PROGRAM:

12.00 - Velkomst og præsentation af dagens program

v/ Steen Elsborg, Læringsdrevet Innovation.

12.15 - Forekomsten af nanomaterialer – hvad ved vi?
Præsentation af den eksisterende viden om hvor nanomaterialer forekommer - som oplæg til en vurdering af inden for hvilke brancher, det kan være relevant at have fokus på nanomaterialer i arbejdsmiljøet.
v/ Ulla Birgitte Vogel, professor ved Dansk Center for Nanosikkerhed/NFA

12.45 - Hvad ved virksomhederne om nanomaterialer?

Hvad kendetegner virksomhedernes viden om nanomaterialer, deres behov for information omkring nanomaterialer samt deres viden om effektive forebyggelsesforanstaltninger?
v/ Annemarie Holsbo, Souschef hos Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut

13.15 - Pause

13.30 - Hvordan kan virksomheder skaffe sig information om nanomaterialer?
Hvorfor er leverandørkæden vigtig? Hvordan kan virksomheder skaffe sig information om nanomaterialer – og hvordan kan leverandører, importører og producenter bidrage med viden til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
v/ Bent Horn Andersen, chefkonsulent hos DI og John Villadsen, konsulent i Industrigruppen, 3F

14.00 - Hvad skal virksomhederne vide om nanomaterialer i 2018?
Hvilken information og vejledning er vigtig at få ud til virksomhederne – om arbejdet med en ny branchevejledning fra BFA Industri om nanomaterialer og arbejdsmiljø.
v/ Franz Møller Christensen, seniorrådgiver, COWI

14.30 - Pause

14.45 - Nanomaterialer og arbejdsmiljø – hvor er der hjælp at hente?

Når man som virksomhed har konstateret, at man arbejder nanomaterialer – og når man har fået eller indhentet den fornødne information om nanomaterialer. Hvordan kommer man så videre i arbejdsmiljøarbejdet? I hvilken retning kan fx arbejdsmiljørådgivere og BFA lede virksomheder hen? Præsentation af arbejdet med en online guide til arbejdet med nanomaterialer
v/ Annemarie Holsbo, Souschef hos Center for Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut

15.15 Afrunding

Der bliver god tid til spørgsmål og dialog mellem oplægsholdere og deltagere samt udveksling af erfaring blandt de aktører og virksomheder, der aktivt beskæftiger sig med nanomaterialer og arbejdsmiljø eller som overvejer at prioritere området fremadrettet.

Tilmelding til temaarrangementFaktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Nanomaterialer (teknisk fremstillede nanomaterialer) bliver i stigende grad udviklet, fremstillet og brugt i forskellige produkter og materialer. Det er derfor vigtigt hurtigt at få en indikation af, om et nanomateriale er farligt at indånde. Ny viden peger nemlig på, at det er farligere at indånde nanopartikler end større partikler med samme kemiske sammensætning.

Danske virksomheder skal vide, om de stoffer og materialer, de arbejder med, indeholder nanomaterialer og i givet fald tage de forholdsregler, der skal til, for at arbejdet kan foregå på en måde, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for medarbejderne.

I samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø har Arbejdsmiljørådet udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – et der er henvendt til virksomheder, og et der er henvendt til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

Faktaark til virksomheder

Faktaark til virksomheder

Faktaark til leverandører, importører og producenter

Faktaark til leverandører, importører og producenter

Nanoindsats på baggrund af anbefalinger

Nanoindsats på baggrund af anbefalinger

Arbejdsmiljørådet har tidligere sendt anbefalinger vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø til beskæftigelsesministeren. Det er rådets vurdering, at initiativerne samlet set adresserer de aktuelle udfordringer som de danske arbejdspladser står over for med nanomaterialer.

Det gælder ikke kun spørgsmålet om sikringen af arbejdsmiljøet for dem, der i det daglige arbejder med nanomaterialer.

Initiativerne skulle også gerne medvirke til at understøtte, at de potentialer der er inden for anvendelse af nanomaterialer udnyttes optimalt af virksomhederne, og dermed bidrager til fortsat udvikling og vækst i Danmark.

Click here to read the English version of the recommendations from the Danish Work Environment Council.

Læs Arbejdsmiljørådets anbefalinger her

Positive tilbagemeldinger fra beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministeren har taget godt imod anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet. Ministeren fremhæver blandt andet, at Arbejdstilsynet allerede har igangsat et projekt, der har til formål at få udarbejdet dokumentation til brug for fastsættelse af grænseværdier for tre nanomaterialer, som var en af de centrale anbefalinger fra rådet.

Læs beskæftigelsesministerens tilbagemelding her
Afrapportering

Afrapportering

Arbejdsmiljørådets anbefalinger er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet, og med faglig bistand fra Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Rapporten afdækker udfordringerne ved teknisk fremstillede nanomaterialer, vurderer tilgængeligheden af information omkring materialerne og ser nærmere på behovet for forebyggende foranstaltninger samt øget forskning.

Læs den samlede afrapportering her

En arbejdsgruppe skal sikre implementering af anbefalingerne

Efter beskæftigelsesministerens tilbagemelding på Arbejdsmiljørådets anbefalinger har rådet nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at anbefalingerne bliver ført ud i livet.

Arbejdsgruppen har i foråret 2016 set på, hvordan anbefalingerne bedst løses. Nogle af anbefalingerne er allerede igangsat, og nogle kan først igangsættes senere. Eksempelvis beror flere anbefalinger og deres løsning på, at der udarbejdes en kortlægning af forekomsten af nanomaterialer i arbejdsmiljøet, således at tilsynsindsats, information og vejledning samt den anvendelsesorienterede forskning kan prioriteres.

Det forventes, at arbejdsgruppen igangsætter de aktiviteter, hvor Arbejdsmiljørådet er tilskrevet en rolle i efteråret 2016.

Arbejdsgruppen består af seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter udpeget af Arbejdsmiljørådet samt repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Miljøstyrelsen, der yder faglig bistand til arbejdsgruppens arbejde. Det er Arbejdsmiljørådets sekretariat, der sekretariatsbetjener arbejdsgruppen.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk