Muskel- og skeletbesvær (MSB)

I den fælles 2020-arbejdsmiljøstrategi er det et prioriteret mål, at andelen af beskæftigede med muskel- og skeletoverbelastninger reduceres med 20 procent.

Midtvejsevalueringen i 2015 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste, at udviklingen går i den rigtige retning.

For at komme helt i mål inviterede Arbejdstilsynet medlemmer af Arbejdsmiljørådet og andre relevante aktører til at deltage i et forløb, der havde til formål at finde nye veje til at forebygge MSB.

Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter har i første halvår af 2016 gennemført et videnseminar og to workshops.

Videnseminar og workshops

Forløbet om MSB startede med et videnseminar med forskellige oplæg om MSB og arbejde. Det skabte en platform som afsæt for de videre drøftelser.

Efterfølgende var Arbejdstilsynet vært ved to workshops.

Den første workshop satte fokus på implementering af MSB-forebyggelse samt sikkerheds- og forebyggelseskultur. Dette for at skabe fælles forståelse af både barrierer og forhold, der kan fremme forebyggelsen af MSB.

Ved den anden workshop drøftede deltagerne konkrete ideer til tiltag, som kan hjælpe til bedre forebyggelse af MSB på virksomhederne.

Budskabspapir

Budskabspapir

På baggrund af forløbets faglige oplæg og drøftelser har deltagerkredsen udformet et fælles budskabspapir.

Deltagerkredsen har i budskabspapiret peget på en række budskaber og principper, som er centrale for at lykkes med at forebygge MSB og bidrage til at nå 2020-målsætningen.

Dermed er der skabt er fælles afsæt for det fremtidige forebyggelsesarbejde.

Arbejdstilsynet vil sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø igangsætte opstartsmøder med hvert af de fem nye branchefællesskaber om projekter til forebyggelse af MSB.

Læs det fælles budskabspapir her

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk