Arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater

Arbejdsmiljørådet har på initiativ af beskæftigelsesministeren haft nedsat en arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater.

Det har været arbejdsgruppen opgave at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at arbejdsmiljøreglerne efterleves i det daglige arbejde.

Arbejdsgruppen bestod af fem repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagersiden udpeget af Arbejdsmiljørådet. Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har deltaget fast på møderne sammen med to overlæger med specialviden om arbejdsmedicin samt allergi og hudsygdomme.

Andre relevante eksperter på området er blevet inviteret med til de enkelte møder på baggrund af de temaer, der har været til drøftelse.

Anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Arbejdsmiljørådet har den 15. december 2016 sendt sine anbefalinger om forebyggelse i arbejdet med epoxy og isocyanater til beskæftigelsesministeren. 

Anbefalingerne er baseret på forskning og erfaringer fra både eksperter og praktikere samt inspireret af internationale løsninger. Det fremgår af bilagene til anbefalingerne, der indeholder opsamlinger fra arbejdsgruppens møder samt gruppens kommissorium og sammensætning.

Arbejdsmiljørådet har i sine anbefalinger lagt vægt på, at den forebyggende indsats skal tage højde for en stor variation i udbredelsen og anvendelsen af epoxy og isocyanater, der bruges i mange forskellige brancher og typer af virksomheder. Derfor anbefaler Arbejdsmiljørådet en flerstrenget indsats, hvor flere typer tiltag anvendes i kombination.

Opfølgning på anbefalingerne

Beskæftigelsesministeren har sendt en tilbagemelding på Arbejdsmiljørådes anbefalinger og har jvf. en af anbefalingerne anmodet om, at der nedsættes en følgegruppe. 

Følgegruppen har til opgave at følge fremdriften i implementeringen af anbefalingerne og står desuden til rådighed for og samarbejde med de aktører, der hver især har fået en rolle i forhold til de enkelte anbefalinger.

Følgegruppen afholdte første møde i maj 2017.

Spørgsmål til anbefalingerne og arbejdsgruppen

Eventuelle spørgsmål rettes til Arbejdsmiljørådets sekretariat:

Fuldmægtig Allan Snitker
Telefon: 7220 8581
E-mail: als@amr.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk