Nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet ønsker en samlet indsats, der sikrer, at brugen af teknisk fremstillede nanomaterialer på de danske arbejdspladser sker på en fuldt forsvarlig måde. Det kræver, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den samlede arbejdsmiljøindsats i Danmark er på forkant med udviklingen.

Derfor anbefaler Arbejdsmiljørådet en række arbejdsmiljøpolitiske initiativer,
der bør iværksættes af forskellige arbejdsmiljøaktører for at omsætte viden og erfaringer til praktisk og virksomhedsnær handling.

Behov for et skærpet fokus

Indånding af nanomaterialer er farligere end indånding af større kemiske
stoffer med samme kemiske sammensætning, og de seneste års forskning indenfor nanosikkerhed har sandsynliggjort, at nanomaterialer i arbejdsmiljøet kan udgøre en helbredsrisiko.

For at kunne lykkes med en samlet indsats mod denne nye udfordring, er der behov for et tæt samspil mellem beskæftigelsesministeren, Arbejdstilsynet og NFA på den ene side og arbejdsmarkedets parter i arbejdsmiljørådet samt branchearbejdsmiljørådene på den anden side.  

Anbefalinger

Anbefalinger

Arbejdsmiljørådets har sendt sine anbefalinger til beskæftigelsesministeren og det er rådet vurdering, at initiativerne samlet set adresserer de aktuelle udfordringer som de danske arbejdspladser står over for med nanomaterialer.

Det gælder ikke kun spørgsmålet om sikringen af arbejdsmiljøet for dem, der i det daglige arbejder med nanomaterialer.

Initiativerne skulle også gerne medvirke til at understøtte, at de potentialer der er inden for anvendelse af nanomaterialer udnyttes optimalt af virksomhederne, og dermed bidrager til fortsat udvikling og vækst i Danmark.

Læs Arbejdsmiljørådets anbefalinger her
Afrapportering

Afrapportering

Arbejdsmiljørådets anbefalinger er blevet til på baggrund af en arbejdsgruppe med repræsentanter udpeget af Arbejdsmiljørådet, og med faglig bistand fra Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og NFA.

Rapporten afdækker udfordringerne ved teknisk fremstillede nanomaterialer, vurderer tilgængeligheden af information omkring materialerne og ser nærmere på behovet for forebyggende foranstaltninger samt øget forskning.

Læs den samlede afrapportering her

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold.
Hvis du klikker videre, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs mere om vores cookies
Luk